AMEBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AMEBA

(amoeba), pełzak; przedstawiciel najprostszego rzędu pierwotniaków z pod gromady korzeńionóżek. Pozbawiona jest szkieletu i porusza się za pomocą nibynóżek (pseudopodiów). Żyje w środowisku wodnym lub glebie. Pełzak czerwonki {Entamoeba histolytica) wywołuje pełzakowicę (—> amebiozę) czyli czerwonkę pełazkową.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.