AMBULANS

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AMBULANS

karetka pogotowia; dawniej - przenośny szpital wojskowy lub wóz do przewożenia rannych, obecnie - ruchoma placówka służby zdrowia przeznaczona do przewozu chorych lub rannych, umiejscowiona w specjalnie przystosowanym samochodzie. Do podstawowego wyposażenia ambulansu, należą: nosze, zestaw leków ratujących życie, sprzęt medyczny (np. aparat ambu, butla z tlenem). Ambulanse reanimacyjne wyposażone są ponadto w respirator i defibrylator, a ambulanse przeznaczone do przewozu noworodków - w inkubator transportowy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.