ALZHEIMERA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALZHEIMERA CHOROBA

choroba objawiająca się stopniowo nasilającym się upośledzeniem pamięci, zwłaszcza w odniesieniu do wiadomości świeżych, a później również i dawniejszych. Zaburzenia pamięci, uwagi i spostrzegania prowadzą w efekcie do upośledzenia orientacji w miejscu i otoczeniu. W miarę rozwoju choroby pojawiają się zaburzenia neurologiczne typu ogniskowego, jak: apraksja, afazja, agnozje. W końcowych okresach choroby dochodzi do głębokiego otępienia organicznego, z bełkotem, ogólną bezwładnością, bezmyślnym śmiechem lub płaczem. Przyczyną choroby jest odkładanie się patologicznego białka amyloidu w mózgu, co prowadzi do zaniku komórek, szczególnie w 3 zewnętrznej warstwie kory mózgowej oraz zmian zwyrodnieniowych, głównie w okolicach przedczołowych i skroniowych.
Na chorobę Alzheimera cierpi na świecie około 11 milionów ludzi (w Polsce 200 tysięcy). Jest to najczęstsza przyczyna otępienia. Polega ona na stopniowym zanikaniu komórek mózgowych. W większości przypadków zaczyna się po 65 roku życia, mechanizmy jej powstania i rozwoju nie są w pełni poznane. Choroba Alzheimera dotyka wielu często znanych ludzi (np. została rozpoznana u byłego prezydenta USA Ronalda Regana).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.