ALPORTA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALPORTA ZESPÓŁ

choroba genetyczna dziedziczona autosomalnie dominująco za pośrednictwem genu o zmiennym stopniu penetracji. Charakteryzuje się krwiomoczem, upośledzeniem czynności nerek, głuchotą dotyczącą wysokich częstotliwości i czasami zmianami w obrębie narządu wzroku (najczęściej zaćmą). U kobiet przebieg jest przeważnie bezobjawowy, natomiast u większości mężczyzn dochodzi do niewydolności nerek między 20 a 30 rokiem życia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.