ALKOHOL METYLOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALKOHOL METYLOWY

(CH3OH), metanol, karbinol, spirytus drzewny; najprostszy alko­hol alifatyczny. Ciecz bezbarwna, klarowna
0 piekącym smaku i o charakterystycznym za­pachu podobnym do alkoholu etylowego. Jest silną trucizną. Wchłanianie par lub wypicie nawet niewielkiej ilości prowadzi do zatrucia. Objawami zatrucia są: bóle głowy, nudności, wymioty, uszkodzenie nerwu wzrokowego po­wodujące ślepotę oraz niewydolność krążenia
1 oddechu. Spożycie większej ilości metanolu może prowadzić do śmierci w wyniku poraże­nia oddechu, obrzęku płuc i mózgu. Dawniej otrzymywany był w procesie suchej destylacji drewna i stąd pochodzi nazwa spirytus drzew­ny, obecnie wytwarza się go poprzez syntezę tlenku węgla i wodoru. Alkohol metylowy sto­sowany jest do produkcji tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, barwników, rozpusz­czalników oraz leków.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.