ALKOHOL ETYLOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALKOHOL ETYLOWY

(C2H5OH), etanol; ciecz bezbarwna o charakterystycznym za­pachu. Temperatura wrzenia wynosi 78,3°C. Alkohol etylowy miesza się w dowolnych stosunkach z wodą, wytwarzając z nią mie­szaninę azeotropową, która zawiera 95,5% etanolu. Etanol można otrzymać metodami biochemicznymi poprzez fermentację sub­stancji zawierających polisacharydy (np. skro­bia) lub syntetycznie przez reakcję hydratacji etylenu. Alkohol etylowy jest składnikiem na­pojów alkoholowych. Jest także ważnym od­czynnikiem chemicznym.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.