ALGODYSTROFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALGODYSTROFIA

zespół objawów występu­jący najczęściej w wyniku urazu. Charakteryzuje się bólem, obrzękiem, zaczerwienieniem skóry, nadmierną potliwością. Mechanizm po­wstawania jest niejasny. Stosuje się leczenie przyczynowe mające na celu zneutralizowa­nie objawów.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.