ALERGICZNY NIEŻYT NOSA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALERGICZNY NIEŻYT NOSA

katar sienny; częstość występowania ocenia się na 10-15% populacji, jego szczególne nasilenie występu­je w okresie dojrzewania, może mieć charak­ter całoroczny lub sezonowy, (zwany częściej katarem siennym). Ostra sezonowa postać alergicznego nieżytu nosa (pyłkowica), wy­woływana jest przez przenoszone z wiatrem pyłki. Postać wiosenna związana jest z pył­kami drzew, postać letnia natomiast pyłkami traw i chwastów. Rzadziej przyczyną mogą być zarodniki grzybów. Objawy to: świąd nosa, brzegów ust, gardła i oczu występujący nagle lub rozwijający się powoli od początku okre­su pyłkowego. Towarzyszy im łzawienie, ki­chanie, wodnista wydzielina z nosa. Czasami pojawiają się też ból głowy, drażliwość utrata łaknienia, depresja i bezsenność. Spojówki są przekrwione, śluzówka nosa obrzęknięta i sinoczerwona. Może dołączyć się kaszel. Roz­poznanie potwierdzają odpowiednie testy alergiczne. Objawy ustępują po zaprzesta­niu kontaktu z alergenem. Całoroczny aler­giczny nieżyt nosa - etiologia jest w zasadzie nieznana, uważa się jednak, że jedną z naj­ważniejszych przyczyn jest alergia na roztocze. Choruje ok. 2-4% populacji, choroba rozpo­czyna się w dzieciństwie. Wśród najczęstszych objawów wymienia się: kichanie, wodnisty katar, nieprzyjemny objaw kapania z nosa, świąd skóry, czasami zaburzenia węchu.
Zobacz również, zioła ALERGICZNY NIEŻYT NOSA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.