ALERGICZNE ZAPALENIE PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALERGICZNE ZAPALENIE PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH

zapalno-ziarniakowa choroba płuc wywołana przez antygeny pochodzenia organicznego inhalowane w postaci pyłu. An­tygenami są: promieniowce termofilne, zarod­niki grzybów, pełzaki i bakterie Gram-ujemne. Występują one m.in. w spleśniałym sianie, kompoście, kurzu bawełny oraz w surowicy, odchodach i piórach gołębi, papug, kur, ka­czek. Choroba występuje wszędzie tam, gdzie istnieje duże stężenie szkodliwych czynników - u hodowców zwierząt i ptaków, u rolników, u pracowników przetwarzających drewno. Zachorowaniu sprzyjają czynniki genetyczne i nieswoiste choroby dróg oddechowych
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.