ALDOLAZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALDOLAZA

enzym należący do klasy liaz; katalizuje rozpad fruktozo - 1,6-bisfosforanu na fosfodihydroksyaceton i aldehyd 3- fosfo-glicerynowy, jest to jedna z reakcji glikolizy. W przypadku niektórych chorób wątroby lub w zawale mięśnia sercowego może wzrosnąć aktywność tego enzymu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.