ALDEHYDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALDEHYDY

związki organiczne; charaktery­styczne dla aldehydów (również dla ketonów) jest posiadanie w cząsteczce grupy karbonylowej C=0 decydującej o ich własnościach. Aldehydy to ciecze lub ciała stałe, z wyjąt­kiem aldehydu mrówkowego, który jest ga­zem. Aldehydy otrzymuje się przez utlenianie alkoholi pierwszorzędowych, hydrolizę dwu-chlorowcopochodnych z atomami chlorowca przy jednym atomie węgla, uwodnienie alki-nów, częściową dekarboksylację soli kwasów, rozszczepienie 1,2- diol czterooctanem oło­wiu lub kwasem nadjodowym. Stosowane są w produkcji tworzyw sztucznych, w przemy­śle spożywczym i kosmetycznym.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.