ALCHEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALCHEMIA

pierwotna nauka chemii upra­wiana od czasów starożytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych w złoto. Próby te kończyły się niepowodzeniem, opracowano jednak sze­reg nowych metod badawczych, oczyszczono wiele substancji chemicznych jak: kwas azoto­wy, solny, siarkowy. Do znakomitych alchemi­ków w Europie zalicza się Gebera z Cordoby, Alberta Wielkiego, Rajmunda Lullusa, Micha­ła Sędziwoja i Jana Fryderyka Bottgera twórcy słynnej porcelany saskiej. Paracelsus odrzucił przedrostek al- i jako pierwszy użył terminu chemia.
ALDEHYD MRÓWKOWY - (HCHO) formal­dehyd, metanal; gaz o charakterystycznym za­pachu, dobrze rozpuszczalny w wodzie, temp. wrzenia -19,5°C. Jego roztwór wodny o stęże­niu ok. 40% nosi nazwę formaliny. W wyniku kondensacji aldehyd mrówkowy tworzy para-formaldehyd. Wykazuje silne działanie bak­teriobójcze i denaturujące białka. Używa się go do odkażania i wyjaławiania przedmiotów, do konserwacji preparatów anatomicznych, a także do wyrobu żywic syntetycznych i barw­ników.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.