ALBUMINY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ALBUMINY

(tac. albumen - białko jaja); nazwa ta funkcjonowała już w starożytno­ści, pierwotnie oznaczała białko jaja ptasiego, które przyjmuje po ugotowaniu białą barwę. Białka stanowiące główną grupę białek oso­cza (50-60% białka całkowitego). Albuminy są cząsteczkami kulistymi, rozpuszczalnymi w wodzie o masie cząsteczkowej około 70 000. Są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za utrzymanie ciśnienia koloidoonkotycznego w układzie naczyniowym. Biorą także udział w przenoszeniu związków czynnych biologicz­nie, niekoniecznie rozpuszczalnych w wodzie, takich jak: kwasy tłuszczowe, witaminy, hor­mony. Obniżenie stężenia albumin w surowi­cy krwi - hipoalbuminemia występuje m.in.: w marskości wątroby, chorobach nerek i jelit oraz w niedożywieniu. Znaczna hipoalbumi­nemia prowadzi do powstania obrzęków.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.