AKUSTYKOFILIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AKUSTYKOFILIA

zaburzenie preferencji seksualnych, w którym muzyka i piosenki sta­nowią obiekt dewiacyjnych zachowań seksu­alnych.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.