AKUMETRIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AKUMETRIA

najprostszy sposób badania słuchu. Polega na wymawianiu szeptem z odległości 4-6 metrów słów zawierających w prze­wadze tony niskie (mur, chór, wór) oraz tony wysokie (sas, czas, sieć). Badający wymawia kolejne słowa, które badany powinien powtó­rzyć. Człowiek z prawidłowym słuchem słyszy szept z odległości 5-10 metrów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.