AKTYWNOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AKTYWNOŚĆ

w psychologii - indywi­dualna właściwość jednostki, która polega na zwiększonej niż u innych osobników in­tensywności i częstotliwości wykonywanych czynności. Zjawisko patologiczne charaktery­zujące się zwiększoną aktywnością nosi nazwę tzw. hiperaktywności, natomiast obniżona ak­tywność to tzw. hipoaktywność 2) w radiolo­gii - ilość przemian jądrowych zachodzących w pierwiastku promieniotwórczym w jedno­stce czasu.

Zobacz również, zioła AKTYWNOŚĆ:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.