AKTYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AKTYNA

białko kurczliwe mięśni o masie cząsteczkowej 43000. Aktyna wraz z miozyną wchodzi w skład budowy nitek, które tworzą włókienka będące elementami kurczliwymi mięśnia poprzecznie prążkowanego. Nitki ak­tynowe tworzą końcowe części sarkomeru. Tworzą one tzw. jasny prążek izotropowy i są przymocowane swoimi obwodowymi końca­mi do linii z ograniczających sarkomer.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.