AKSOPLAZMA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AKSOPLAZMA

aksolema; cytoplazma akso­nu stosunkowo uboga w organelle. Występuje w niej duża ilość neurofilamentów i neurotubul. W obrębie aksoplazmy zachodzi w obu kierunkach, transport substancji chemicznych i organelli. Od zewnątrz aksoplazma otoczo­na jest cienką błoną protopIazmatyczną (ak­solema).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.