AKROMEGALIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AKROMEGALIA

choroba spowodowana w większości przypadków gruczolakami przy­sadki mózgowej prowadząca do nadmier­nego wydzielania hormonu wzrostu u osób w wieku dojrzałym. Jej odpowiednikiem wy­stępującym w wieku dziecięcym jest gigan-tyzm. Choroba wywołuje nasilenie owłosienia ciała, pogrubienie skóry i często jej ciemniej­sze zabarwienie. Wzrasta też wielkość i nasila się czynność gruczołów łojowych i potowych. Przerost żuchwy jest przyczyną nadmierne­go wysunięcia jej do przodu. Powiększenie chrząstek krtani powoduje powstanie ochry­płego, pogrubiałego głosu. W długotrwałej akromegalii dochodzi także do nadmiernego przerostu żeber i utworzenia się beczkowa­tej klatki piersiowej. Często występują dole­gliwości stawowe związane z ich przerostem, martwicą i z następującym okaleczającym za­paleniem zwyrodnieniowym. Często też do­chodzi do uszkodzenia nerwów obwodowych, spowodowanego przez uciskanie na nie tkan­ki włóknistej. U chorych na akromegalię po­większone są również takie narządy jak: serce, wątroba, nerki, śledziona, tarczyca, przytar-czyce i trzustka. Leczenie w zależności od fazy choroby i ogólnego stanu pacjenta pole­ga na chirurgicznym wycięciu guza przysadki lub naświetlaniu nowotworu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.