AKOMODACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AKOMODACJA

nastawność oka; proces, podczas którego następuje zmiana refrakcji oka, co jest efektem wzrostu krzywizny so­czewki. Soczewka w stanie spoczynku ma kształt spłaszczony utrzymywany przez więzadła soczewki. Spoglądanie na przedmiot blisko położony wywołuje skurcz mięśni rzę­skowych, co powoduje, że soczewka przyj­muje kształt bardziej wypukły. Umożliwia to ogniskowanie promieni na siatkówce, dzięki czemu przedmiot widziany jest ostro. U lu­dzi młodych zmiana kształtu soczewki może zwiększyć siłę refrakcji oka nawet o 12 diop­trii. Z wiekiem siła akomodacyjna maleje, a w 65r.ż. dochodzi do całkowitej utraty akomodacji. Efektem tego procesu jest starczowzroczność.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.