AKLIMATYZACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AKLIMATYZACJA

przystosowanie zapew­niające sprawność organizmu w zmienionych warunkach środowiska. Aklimatyzacja do wa­runków klimatycznych np. do wysokich tem­peratur polega na zwiększeniu wydzielania potu, przystosowanie do warunków wysoko­górskich, następuje poprzez wzrost szybkości przepływu krwi, zwiększenie liczby erytrocy­tów, wzrost pojemności życiowej płuc.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.