AKCELERACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AKCELERACJA

przyspieszenie tempa roz­woju dzieci w stosunku do pokoleń po­przedzających. Objawia się wcześniejszym dojrzewaniem płciowym, wcześniejszym wyrzynaniem zębów stałych, przyspieszeniem rozwoju umysłowego
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.