AKATYZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AKATYZJA

zaburzenie psychiczne charak­teryzujące się poczuciem niepokoju i lęku. Polega na tym, że pacjent mimo ogólnego zu­bożenia ruchowego, odczuwa przymus cho­dzenia (nie może usiedzieć spokojnie na miejscu).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.