AKADEMIA MEDYCZNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AKADEMIA MEDYCZNA

wyższa uczel­nia medyczna zajmująca się kształceniem lekarzy medycyny, magistrów farmacji i magi­strów pielęgniarstwa. Jako samodzielne wyż­sze uczelnie, Akademie Medyczne powstały w 1950 roku z wydzielonych wydziałów uni­wersyteckich. W Polsce Akademie Medycz­ne znajdują się w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczeci­nie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu-Rokitnicy, a także Wojskowa Akademia Medyczna w Ło­dzi i Akademia Medyczna w Krakowie będąca częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego.
BassenaKornzweiga

Zobacz również, zioła AKADEMIA MEDYCZNA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.