AGRESJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AGRESJA

wrogie działanie będące ekspresją gniewu, złości wywołane reakcją na pewne sy­tuacje. Ma na celu rozładowanie nadmierne­go napięcia emocjonalnego. Należy do reakcji somatycznych wyzwalanych przez ośrodki znajdujące się w podwzgórzu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.