AGRANULOCYTOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AGRANULOCYTOZA

ciężka, ostra choroba objawiająca się zmniejszeniem liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi. Prowa­dzi do wzmożenia podatności na zakażenia grzybicze i bakteryjne. Charakterystyczny­mi symptomami przy agranulocytozie są: go­rączka, zmęczenie, ból gardła, owrzodzenie błony śluzowej policzków, duszność i często­skurcz. Przyczyną występowania może być promieniowanie jonizujące, a także nadwraż­liwość na niektóre leki (chlormetyna, aminofenazon, sulfonamidy, chloramfenikol). Może być również następstwem różnych procesów zapalnych i chorób (dur brzuszny, grypa, odra, riketsjozy, posocznica).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.