AGLUTYNACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AGLUTYNACJA

odczyn immunologiczny polegający na zlepianiu antygenów pod wpływem swoistej surowicy oraz znajdują­cych się w niej swoistych przeciwciał. Od­czyn ten można podzielić na dwie fazy. Faza pierwsza obejmuje swoiste związanie się an­tygenu z przeciwciałem, w fazie drugiej pod wpływem elektrolitów dochodzi do nieswo­istego wykłaczania. Reakcja ta jest powszech­nie wykorzystywana do określania grup krwi, do wykrywania przeciwciał na znane anty­geny, a także do oznaczania miana przeciw­ciał. Aglutynacja pod wpływem jego własnych przeciwciał (autoprzeciwciała) w procesie chorobowym nosi miano autoaglutynacji.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.