AFP

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AFP

a-fetoproteina; białko o charakterze glikoproteiny syntetyzowane w okresie pło­dowym i przechodzące do krwi matki i pły­nu owodniowego. W okresie ciąży i u dzieci do 1 roku życia występuje fizjologiczne pod­niesienie stężenia AFP w surowicy krwi, na­tomiast patologiczne podwyższenie może świadczyć o wadach cewy nerwowej płodu, a także o nieprawidłowościach w obrębie przewodu pokarmowego, nerek i dróg mo­czowych. Podwyższone stężenia AFP wystę­puje także w chorobie nowotworowej (np. jajników, jąder, przewodu pokarmowego) oraz w chorobach wątroby. AFP posiada znaczenie kliniczne jako marker nowotworowy.

Zobacz również, zioła AFP:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.