AFONIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AFONIA

bezgłos; niemożność wydobycia głosu spowodowana uszkodzeniem narządu głosu. Afonia może być wywołana obustron­nym porażeniem strun głosowych np. w wy­niku procesu nowotworowego lub na skutek uszkodzenia (najczęściej podczas operacji tarczycy, nerwów krtaniowych). Bezgłos jest czasami objawem histerii i jako objaw psy­chiatryczny może utrzymywać się miesiąca­mi. Chory może całkowicie utracić zdolność mowy lub mówić jedynie szeptem.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.