AFLATOKSYNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AFLATOKSYNY

metabolity wytwarzane przez pleśń grzyba Aspergillus flavus i Aspe-ogillus fumigatus wykazujące działanie tok­syczne, mutageniczne i teratogeniczne na tkanki i organizmy zwierząt, ludzi i roślin. Znajdowane czasem jako zanieczyszczenia orzeszków ziemnych lub innych produktów spożywczych.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.