AFAKIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AFAKIA

brak soczewki w gałce ocznej będą­cy wynikiem zaburzeń rozwojowych lub ope­racyjnego usunięcia z powodu zmętnienia. Afakia może być skorygowana szkłem okula­rowym lub soczewką kontaktową.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.