AEROZOLE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AEROZOLE

zawiesiny cieczy lub substancje stałe w nośniku gazowym. Najczęściej prze­chowywane w specjalnych naczyniach pod zwiększonym ciśnieniem. Aerozole stosuje się jako leki wziewne w chorobach układu odde­chowego, w chorobie niedokrwiennej serca, a także miejscowo jako kosmetyki i leki skórne.

Zobacz również, zioła AEROZOLE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.