AEROFOBIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AEROFOBIA

chorobliwy lęk przed powie­trzem (np. przeciągami, wiatrem, zawianiem); aerofobia to również lęk przed ruchem w po­wietrzu (np. przed podróżą samolotem).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.