AEROFAGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AEROFAGIA

objaw czynnościowy, który po­lega na połykaniu powietrza. Prowadzi do wzdęcia, odbijań, wymiotów i bólów w nad­brzuszu. Występuje u osób z pewnymi cho­robami przewodu pokarmowego oraz u osób z nerwicą.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.