ADRENOKORTYKOTROPINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ADRENOKORTYKOTROPINA

(ACTH), hor mon adrenokortykotropowy, kortykotropina; hormon tropowy wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej. ACTH jest jedno-łańcuchowym polipeptydem zawierającym 39 aminokwasów, którego okres półtrwania w krwioobiegu u człowieka wynosi około 10 minut. Pobudza korę nadnerczy do wytwa­rzania glikokortykoidów, androgenów, a tak­że mineralokortykoidów. Ilość wydzielanego ACTH zwiększa się podczas stresu za pośred­nictwem uwalnianego z podwzgórza hormonu uwalniającego hormon adrenokortykotropowy (CRH) stymulującego przysadkę. ACTH uży­wany jest w terapii przy niewydolności kory nadnerczy. Stosowany jest również do bada­nia funkcji kory nadnerczy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.