ADRENALINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ADRENALINA

epinefryna; jeden z hormo­nów wydzielanych przez rdzeń nadnerczy; amina katecholowa powstająca przez metyla-cję noradrenaliny. Nazwę wprowadził w 1901 roku japoński badacz Jokichi Takamine, któ­ry wyizolował ten hormon w czystej postaci z wyciągu z nadnerczy. Działa na organizm za pośrednictwem receptorów adrenergicznych. Najsilniej pobudza receptory Bji P2 a znacznie słabiej receptory a. Adrenalina poprzez te re­ceptory przygotowuje fizjologicznie organizm do działania w sytuacji stresowej. Inicjuje re­akcję alarmową, umożliwiającą szybką ocenę sytuacji i podejmowanie decyzji, wzmożo­ną gotowość do walki czy nawet szybszy niż zazwyczaj bieg. W wyniku działania adrena­liny ulegają rozszerzeniu naczynia krwiono­śne, które doprowadzają krew do narządów czynnych w sytuacjach stresowych (mózg, mięśnie szkieletowe, serce), natomiast naczy­nia zaopatrujące skórę, nerki i trzewia ulegają zwężeniu, co wyjaśnia bladość towarzyszącą stanom strachu czy wściekłości. Podnosi siłę skurczu mięśni i przyspiesza akcję serca. Do efektów metabolicznych należą podniesienie się poziomu kwasów tłuszczowych i glukozy we krwi, co zapewnia utrzymanie prawidłowego zaopatrzenia w glukozę ośrodkowe­go układu nerwowego. Adrenalina rozluźnia mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, oskrzeli i pęcherza moczowego, wzmagając jednocześnie skurcze zwieraczy w tych na­rządach. Stosowana jest jako środek leczniczy w zatrzymaniu akcji serca i krążenia oraz w re­akcjach anafilaktycznych z objawami wstrzą­su.
Zobacz również, zioła ADRENALINA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.