ADENOZYNOTRIFOSFORAN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ADENOZYNOTRIFOSFORAN

(ATP), kwas adenozynotrifosforowy; nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych. Powstaje w wyniku fosforylacji oksydacyjnej oraz w reakcjach glikolizy w cyklu kwasu cy­trynowego z adenozynodifosforanu. ATP jest uniwersalnym wymiennikiem energii. Dzięki wysokiemu potencjałowi przenoszenia fosfo­ranów przez ATP możliwe jest wykorzystanie go jako źródła energii w takich procesach jak: skurcz mięśni, transport substancji przez bło­ny komórkowe wbrew gradientowi stężeń, wzmacnianie sygnałów oraz biosynteza wiel­kocząsteczkowych związków chemicznych. Wyczerpanie zasobów ATP w komórkach pro­wadzi do całkowitego ustania procesów bio­logicznych w niej zachodzących, a w efekcie do śmierci komórki. ATP pełni też rolę neuroprzekaźnika w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.