ADENOZYNOMONOFOSFORAN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ADENOZYNOMONOFOSFORAN

(AMP), kwas adenozynomonofosforowy, kwas adenylowy; nukleotyd, który zawiera adeninę, rybozę i fosforan. W organizmie może ulec fosforylacji dając kolejno: ADP i ATP Wchodzi w skład różnych koenzymów.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.