ADENOZYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ADENOZYNA

rybonukleozyd zbudowanym z adeniny połączonej z pierwszym węglem pierścienia rybozy wiązaniem -N9-glikozydowym. Odgrywa ważną rolę w regulacji czyn­ności tkanek, w których powstaje. W układzie nerwowym wykorzystywany jest jako neuroprzekaźnik i neuromodulator.
ADENOZYNODIFOSFORAN - (ADP), kwas adenozynodifosforowy; nukleotyd, w skład którego wchodzi adenina, ryboza i dwie resz­ty fosforanowe. Powstaje w wyniku prze­niesienia reszty fosforanowej z ATP na AMR Poprzez fosforylację oksydacyjną oraz wtór­nie przez reakcje glikolizy w cyklu kwasu cy­trynowego może zostać przekształcony w ATP będący głównym nośnikiem energii w organi­zmie. Wchodzi w skład różnych koenzymów.

Zobacz również, zioła ADENOZYNA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.