ADENINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ADENINA

jedna z dwóch zasad azotowych pochodząca od puryny; w organizmie wystę­puje najczęściej jako składowa nukleozydu -adenozyny, z której składa się między innymi adenozynomonofosforan (AMP), adenozynodifosforan (ADP) i adenozynotrifosforan (ATP). Adenina wchodzi w skład kwasów nukleino­wych DNA i RNA; w DNA adenina (A) łączy się z tyminą (T) a w RNA z uracylem (U).
Zobacz również, zioła ADENINA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.