ADDISON THOMAS

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ADDISON THOMAS

(1793-1860); angielski lekarz i anatom, w latach: 1820-1857 - lekarz i wykładowca w Guy's Hospital w Londy­nie. Autor prac o zapaleniu płuc, gruźlicy. W 1849 r. opisał niedokrwistość złośliwą, używając nazwy anemia idiopatyczna. Sła­wę przyniosły mu badania nadnerczy: pierw­szy opisał w 1855 r. (On the Constitutional and Local Effects of Disease of the Supra-Re-nal Capsules) chorobę wywołaną niedoczyn­nością kory nadnerczy - cisawicę, nazwaną później chorobą Addisona. Opisał ponadto
niedokrwistość złośliwą (choroba Addisona--Biermera).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.