ADAPTOMETR

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ADAPTOMETR

przyrząd służący do badania adaptacji pręcików siatkówki oka do ciemno­ści. Trwa ona nawet do około 1 godziny, na­tomiast adaptacja do światła nie trwa dłużej niż 5 minut. Badanie przy użyciu adaptometru przeprowadza się w całkowitej ciemności po uprzednim wpatrywaniu się w silne źródło światła. Zmniejszając stopniowo natężenie światła określa się zdolność jego rozpoznawa­nia.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.