ACHONDROPLAZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ACHONDROPLAZJA

chondrodystrofia, chon-drodysplazja; choroba dziedziczna przekazywa­na autosomalnie - dominujące Spowodowana jest zaburzeniem rozwoju chrząstki, w którym wzrost na długość jest słaby lub brakuje go zu­pełnie. W wyniku tego zaburzenia kończyny są nieproporcjonalnie krótkie w stosunku do tu­łowia, powoduje to chód kaczkowaty. Objawy pojawiają się już w okresie życia wewnątrz-macicznego i są wyraźnie widoczne po uro­dzeniu. Osoby z tym typem karłowatości nie
wykazują zaburzeń hormonalnych i charakte­ryzują się normalnym lub nawet podwyższo­nym stopniem inteligencji.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.