ACETYLOSALICYLOWY-KWAS

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ACETYLOSALICYLOWY-KWAS

(C9H804); popularna nazwa octanu kwasu salicylowego. Został zsyntetyzowany w 1897r. przez Felixa Hoffmanna - niemieckiego chemika, który pracował wówczas dla firmy chemicznej Frie­drich Bayer & Co. Kwas acetylosalicylowy ma własności przeciwbólowe, przeciwgorączko­we i przeciwzapalne - należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Inną ważną właściwością kwasu acetylosalicylowego jest jego działanie hamujące two­rzenie skrzepów płytkowych - małe dawki kwasu acetylosalicylowego (30-300mg/dobę) stosowane są w profilaktyce udarów mózgu i zawałów serca. Długotrwałe przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego może mieć jed­nak skutki uboczne, do najważniejszych na­leżą uszkodzenia błony śluzowej żołądka, których konsekwencją są krwawienia z prze­wodu pokarmowego oraz wrzody żołądka. Kwas acetylosalicylowy jest składnikiem wielu popularnych leków, z których najbardziej zna­nym jest aspiryna (Aspirin).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.