ACETYLOKOENZYM A

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ACETYLOKOENZYM A

acetylo-CoA; wspól­ny produkt szlaków metabolicznych przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka, tłuszcze). Powstaje poprzez przyłącze­nie grupy acetylowej do koenzymu A. Acetylokoenzym A przenosi aktywne grupy acetylowe, podobnie jak ATP przenosi aktywne grupy fos­foranowe. Ulega on całkowitemu utlenieniu w cyklu kwasu cytrynowego. Może także być wykorzystany do wytwarzania prekursora cho­lesterolu i ciał ketonowych lub być eksporto­wany w formie cytrynianu do cytozolu, gdzie jest wykorzystywany do syntezy kwasów tłusz­czowych
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.