ACETYLOFENETYDYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ACETYLOFENETYDYNA

fenacetyna; lek prze­ciwbólowy działający również przeciwgorącz­kowe i uspokajająco. Obecnie wycofywany ze względu na skłonność do nadużywania oraz działanie niepożądane - uszkadza nerki (z tego względu w latach 80-tych WHO umieściła lek na liście substancji szkodliwych).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.