ACETYLOCHOLINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ACETYLOCHOLINA

(ACh), ester choliny i kwasu octowego, neuroprzekaźnik. Zsyntetyzo-wana w 1867 roku przez niemieckiego chemika Adolfa von Bayera, a jej rola fizjologiczna została wykryta w 1921 roku przez niemieckiego fizjo­loga Ottona Loewiego. Występuje w dużych stę­żeniach w neuronach cholinergicznych, a także w złączach nerwowo - mięśniowych, zakończe­niach autonomicznych przedzwojowych, za­kończeniach przywspółczulnych zazwojowych oraz w różnych strukturach mózgowia. Recep­tory dla acetylocholiny na podstawie ich wła­ściwości farmakologicznych dzieli się na dwa główne typy: muskarynowe i nikotynowe. Acetylocholina pobudza mięśnie szkieletowe, wywiera hamujący wpływ na mięsień sercowy, co prowadzi do zmniejszenia częstości ude­rzeń serca, rozkurcza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi, pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.