ACETYLEN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ACETYLEN

(C2H2); gaz spawalniczy mający właściwość wiązania tlenu. Wdychanie ace­tylenu w dużych stężeniach może prowadzić do zatrucia. Właściwość wiązania tlenu przez acetylen prowadzi do wystąpienia objawów niedotlenienia organizmu (bóle głowy, sinica, zaburzenia pamięci, utrata przytomności, tęt­no słabo wyczuwalne i nieregularne, źrenice rozszerzone i nieruchome). W skrajnych przy­padkach zatrucie acetylenem może prowa­dzić do zgonu wskutek uduszenia.

Zobacz również, zioła ACETYLEN:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.