ACETOOCTAN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ACETOOCTAN

kwas acetooctowy; orga­niczny kwas będący jednym z trzech ciał keto­nowych w organizmie człowieka. Acetooctan ulega samoistnej dekarboksylacji do ace­tonu, lub zostaje przekształcony w 3-hydroksymaślan pod wpływem specyficznego enzymu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.