ACETONEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ACETONEMIA

podwyższona zawartość ace­tonu we krwi wywołana silnym katabolizmem tłuszczów przy ograniczonym dostępie gluko­zy. Występuje przy cukrzycy oraz w okresie głodzenia. Objawami acetonemii są wymioty, odwodnienie, kwasica, zapach wydychanego powietrza podobny do fermentujących jabłek oraz -> acetonuria
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.